Bariery akustyczne – redukują hałas i zanieczyszczenie środowiska

Bariery akustyczne – redukują hałas i zanieczyszczenie środowiska

ploty-dzwiekochlonne
panele-wyciszajace

Niezależnie od tego, czy jesteś mieszkańcem Delhi, Bombaju, Chennai, Bangalore, Hyderabad lub jakiegokolwiek innego miasta, będziesz zadowolony, że istnieją bariery akustyczne dostępne, które mogą zapewnić komfort i łatwość w obszarach mieszkalnych, roboczych i handlowych. Pomoże Ci to zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem i zanieczyszczenie środowiska.

Zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem

Ci, którzy mają silne pragnienie, aby zatrzymać hałas w Bombaju, mogą zainwestować w bariery akustyczne. Bariery mogą pomóc w zmniejszeniu hałasu nawet o 20 decybeli. Bariery te są również w stanie chronić mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym, takim jak dźwięki samochodów i ciężarówek.

Pierwsza bariera przeciwhałasowa została zbudowana w Kalifornii w 1968 roku. Została ona zaprojektowana w celu zmniejszenia hałasu generowanego przez place budowy. Wysokość bariery zależy od tego, jak daleko znajduje się źródło dźwięku. Ważne jest również uwzględnienie właściwości akustycznych źródła dźwięku.

W Bombaju zanieczyszczenie hałasem od dziesięcioleci stanowi poważny problem zdrowia publicznego. W połowie lat 80. mieszkańcy rozpoczęli kampanię na rzecz ograniczenia hałasu. W tym czasie średnia 24-godzinna w mieście wynosiła około 90 decybeli. Ale w 2013 roku wspięła się do 114 decybeli. Miasto ma 23 miliony mieszkańców. Jego drogi są przytłoczone pojazdami i pieszymi. Ponadto budowane są kolejne drogi i systemy transportowe, aby połączyć wioski i miasteczka miasta.

Ponieważ Bombaj stale się rozwija, ważne jest, aby infrastruktura miasta była w stanie sprostać temu wzrostowi. Aby to osiągnąć, należy egzekwować przepisy dotyczące hałasu. Ale, jak w przypadku wielu spraw, istnieją potężne interesy, które mogą przeciwstawić się prawu. Dlatego tak ważne jest, aby władze mogły zmieniać swoje strategie reagowania.

Problem hałasu w Bombaju jest wynikiem gwałtownego rozwoju miasta. Drogi w mieście są pełne pojazdów i pieszych, co sprawia, że infrastruktura miasta ma trudności z nadążeniem za rosnącą populacją. Problem hałasu w mieście jest nie tylko problemem dla jego mieszkańców, ale także dla środowiska naturalnego. W rzeczywistości został on opisany jako „nowy wtórny dym”.

W 2010 roku Sąd Najwyższy w Bombaju nakazał rządowi stanowemu podjęcie wszelkich środków w celu kontroli hałasu. Orzekł on, że poziom hałasu w stanie nie powinien przekraczać limitów określonych w Noise Pollution (Control & Regulation) Rules. Oprócz ograniczenia poziomu decybeli, przepisy te wymagają również, aby place budowy przestrzegały pewnych procedur ograniczania hałasu.

W sierpniu 2013 roku rząd zmienił zasady, aby jeszcze bardziej ograniczyć poziom decybeli. Zgodnie z przepisami, poziom hałasu przekraczający 90 decybeli może skutkować grzywną w wysokości 1000 000 Rs.lub karą więzienia do dwóch lat. Ponadto przepisy wymagają, aby środki ochrony przed hałasem były określone w pozwoleniach na budowę. Jednak większość pozwoleń na budowę nie wspomina o tych środkach.

Środki ochrony przed hałasem powinny być również uwzględnione w pozwoleniach na budowę dla placów budowy w mieście. Korporacja Miejska Bombaju (BMC) ogłosiła niedawno, że nie będzie wydawać pozwoleń na budowę dla placów budowy, które nie przestrzegają środków ochrony przed hałasem.

Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

Na całym świecie, w szybko urbanizującym się świecie, ludzie są narażeni na większy hałas. Zanieczyszczenie hałasem jest poważnym problemem zdrowotnym, szczególnie w takich megamiastach jak Bombaj, w którym mieszkają prawie 23 miliony ludzi. Może ono uszkodzić mózg i układ krążenia.

Nowe badanie wykazało, że rząd stu stóp z 45-stopowych drzew może zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem o połowę. W podobnym badaniu Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że rosnące poziomy decybeli stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Chociaż zanieczyszczenie hałasem jest problemem wszystkich obszarów miejskich, jest ono szczególnie widoczne w megamiastach o dużej gęstości zaludnienia w krajach rozwijających się.

Istnieje wiele sposobów walki z hałasem, ale walka z hałasem jest w dużej mierze walką polityczną. Często oznacza ona walkę z potężnymi interesami. National Initiative for Safe Sound z siedzibą w Bombaju jest organizacją, która zrobiła wiele, aby edukować i podnosić świadomość na temat zanieczyszczenia hałasem. Oferuje ona porady prawne i publikuje broszury, takie jak ta, aby pomóc ludziom w walce z hałasem.

Poza zwykłymi środkami, takimi jak obniżenie poziomu hałasu, można zainstalować bariery akustyczne, aby odchylić hałas od sąsiednich obszarów miejskich. W Bombaju bariery dźwiękochłonne zostały wprowadzone do przepisów kontroli rozwoju, co wymaga ich instalacji w projektach budowlanych i estakadowych. Pomimo tego, budowniczowie i deweloperzy nadal ignorują zdrowie i dobre samopoczucie swoich sąsiadów.

W 2010 roku Narodowy Instytut Badań Inżynierii Środowiska opublikował badanie, które wykazało, że poziom hałasu w Bombaju był ponad dwukrotnie wyższy od średniej krajowej. Przez pierwsze kilka lat średnia 24-godzinna w mieście wynosiła około 90 decybeli. Ale po zgodnej kampanii aktywistów i aktywistek, 24-godzinna średnia spadła do 86 decybeli w 2019 roku. Chociaż te poziomy mogą wydawać się rozsądne, wiele osób w Bombaju nadal cierpi na dolegliwości związane z hałasem, takie jak zaburzenia snu i bóle głowy.

Innym środkiem, który może być warty rozważenia, jest wykorzystanie krajobrazów dźwiękowych w celu poprawy środowiska akustycznego w środowisku miejskim. Obejmuje to włączenie do krajobrazu takich elementów jak drzewa, krzewy i inna roślinność. Może to pomóc w zmniejszeniu poziomu hałasu, ale także w poprawie zdrowia mieszkańców miasta.

Innym przykładem jest zastosowanie pomiaru dźwięku w celu ograniczenia głośnych wieców politycznych i występów. Jest to szczególnie ważne w mieście takim jak Bombaj, gdzie chodniki są zaduszone przez pieszych i pojazdy. System pomiaru dźwięku może zatrzymać hałaśliwy wiec polityczny i zmniejszyć poziom hałasu o kilka decybeli.

National Initiative for Safe Sound jest jedną z kilku grup, które podniosły świadomość na temat zanieczyszczenia hałasem i innych kwestii. Został on również przypisany do wiodącej drogi w regulacji Covid-19, choroby dotykającej wielu dzieci akustycznych fencen. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Medycznego acoustic fencen i gospodarzem corocznej konferencji na ten temat.

Dane adresowe:

AKTE www.ogrodzeniaplastikowe.pl – ogrodzenia akustyczne – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 61 665 06 06
kom: 784 377 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]